Maak kennis met het bestuur

Het bestuur

Voorzitter

Hans Lepelaar

Directeur eigenaar Opleidingsinstituut Dangremond

Penningmeester

Maarten Kollaart

Directeur eigenaar Kollaart opleidingen en import

1e Secretaris

Floris Kieboom

Directeur eigenaar Opleidingsinstituut Thomas

2e Secretaris

Angelique Homeijer

Directeur eigennaar La Lique Cosmetics en opleidingen