Vereniging opleidingsinstituten uiterlijke en verzorgende beroepen

Beleids­plan

download Download het Strategisch Beleidsplan pdf

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2022-2026

1. HISTORIE
Sinds 1987 verenigen opleiders zich om enerzijds kwaliteit vooruitstrevend hoog in het vaandel te hebben, anderzijds als een vanzelfsprekende gesprekspartner voor brancheorganisaties, politiek en media. Concurrerende collega opleiders met een gezamenlijk missie; samen sterk voor het doel om beginnende beroepsbeoefenaren goed voor te bereiden op het vak middels beroepsonderwijs. Het gezamenlijk uitdragen van kwaliteit middels vakbladen, beurzen en vakgroepen. Het delen van informatie en het gezamenlijk inkopen van materialen en middelen voor het onderwijs. Gestart als vereniging voor opleiders in de voetzorgbranche als VOV; vereniging opleidingsinstituten voetverzorging, uitgebreid naar meer vakgebieden in de zorg en welzijn. Opleidingen zoals medisch pedicure, schoonheidsspecialisten, nagelstylisten, gewichtsconsulenten, kappers, visagisten.

2. STRATEGIE
2.1. Het doel van de vereniging Het behartigen van de belangen van de aangesloten leden en het realiseren van een kwalitatief goede en regelmatige opleidingsstructuur voor de branche uiterlijke verzorging.

2.2. Missie De missie van VOUV is het inspireren van opleiders tot onderwijsinnovatie en kwaliteitsborging voor het beroepsonderwijs in de sector zorg en welzijn met een creatieve inslag.

2.3. Visie Opleiders helpen om de didactische en beroepsmatige professionaliteit te vergroten t.b.v. de sector en branches om het beroep waarvoor wordt opgeleid alle kansen en mogelijkheden op de markt te bieden.

3.1. STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN
Het profileren van de individuele opleiders, De beroepen waarvoor de opleiders van VOUV opleiden, kennen een lange historie waarin het beroep zich heeft ontwikkeld en gevormd. Opleiders spelen hier een belangrijke rol op de voorbereiding van de individuele beroepsbeoefenaar en bepaalt mede het succes en slagingskans van deze personen. De opleider is bekend met de professional als het gaat om het inzicht in de kern van het beroep. Opleiders hebben hierin een methode ontwikkeld waarvan de opleiding garant staat voor de kwaliteit van de beroepsbeoefenaar. Opleiders hebben door jarenlange ervaring met opleiden een goede naam opgebouwd en die goede naam wordt doorgegeven van student naar student.

3.2. GESPREKSPARTNER VOOR KENNIS­PROFESSIONALS
Als het gaat om kennis van het beroep en het opleiden tot beroepsprofessionals zijn er bij de leden uitstekende deskundigen die als gesprekspartner kunnen optreden in de vorming van beroepscompetentieprofielen, kwalificaties en onderwijsdoelen. Leden zijn vertegenwoordigd in werkgroepen en klankbordgroepen bij brancheorganisaties, werkveldverenigingen, S-BB als het gaat om het samenbrengen van bedrijfsleven en beroepsonderwijs.

3.3. ONDERWIJS­VERNIEUWING EN ONDERWIJS­ONTWIKKELING
Leden volgen ontwikkelingen en innovaties en vinden het belangrijk om actueel te zijn en mee te gaan met vernieuwingen en ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en het leren leren. Ze kopen gezamenlijk kennis in en ontwikkelen met elkaar nieuwe methoden en technieken. Ze houden elkaar scherp en stimuleren elkaar mee te gaan in veranderingen die het onderwijs met zich meebrengt.

3.4. LEVEN LANG LEREN, VORMING VAN BEROEPS­BEOEFENAREN
Waar bekenden elkaar treffen in dezelfde opleiding, al dan niet tegelijkertijd of generatie op generatie, de opleiding eindigt niet bij het diploma. De zorg voor de professional, het als voorbeeld stellen van succesvolle beroepsbeoefenaren voor nieuw te vormen vakdeskundigen. Ook het bij- en nascholen is een belangrijk speerpunt van de leden. Het onderzoeken van marktontwikkelingen en voorzien in de kennis die de actieve beroepsbeoefenaar nu of in de nabije toekomst nodig heeft. Het kunnen vooruit kijken en voorzien in de behoefte van de markt en zorgen dat de gediplomeerden ook bij de uitoefening van haar beroep voorzien wordt van de benodigde kennis en vaardigheden voor de ontwikkeling van deze beroepsprofessional.

3.5. KWALITEITS­BORGING
Kwaliteit kan op verschillende wijzen geborgd worden. Om op een verantwoordelijke en zichtbaar aantoonbare manier de kwaliteit te waarborgen naar partners in de branche, kennisprofessionals en studenten is het belangrijk om een eigen kwaliteitsborging en keurmerk te ontwikkelen. De kwaliteitscriteria voor zowel het scholingsaanbod als de docenten kunnen door de opleiders gezamenlijk ontwikkelt worden. Deze kwaliteitsborging moet het vertrouwen geven dat een opleider en de scholingsactiviteiten voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.