Vereniging opleidingsinstituten uiterlijke en verzorgende beroepen

Informatie

Zakelijk netwerk van opleiders in de uiterlijke en verzorgende beroepen.

Sinds 1987? Inspireert VOUV ondernemende opleiders om op didactisch en professioneel gebied zich te ontwikkelen. VOUV staat voor het verbinden van opleiders met als doel het verbeteren van het onderwijs.

Uitgangspunten:

Het uitgangspunt van ons netwerk is samen te komen met een groep opleiders, die met elkaar streven naar ontwikkeling van kwaliteit van het onderwijs. Tijdens de bijeenkomsten wisselen we talenten, krachten, kennis en ervaring uit.

Dit houdt in dat wij:
  • Gelijkgestemden treffen en daarmee ervaringen uitwisselen;
  • Een beroep op leden kunnen doen bij zakelijke of persoonlijke vraagstukken;
  • Onderling kunnen samenwerken door het ontwikkelen, inkopen van kennis of gezamenlijke verdieping op actuele onderwijskundige thema’s.
Wat doen we?

VOUV telt gemiddeld 15 opleiders die allemaal een actieve bijdrage kunnen leveren.
VOUV organiseert minimaal 2 online bijeenkomsten en 1 live bijeenkomst per jaar, waarbij elke keer een bepaald thema centraal staat; een bedrijfsbezoek of een spreker of inzoomen op bepaalde ontwikkelingsvraagstukken.

VOUV onderhoudt contact met brancheorganisaties en onderzoekt waar de individuele behoefte ligt van opleiders.